English

 

cover

บทสัมภาษณ์หลวงพ่อเปลี่ยนโดยนิตยสารธรรมะ Vaidurya ในประเทศสิงคโปร์

คลิ๊กเพื่ออ่านบทแปลเป็นภาษาไทย

 

pg1pg4pg2

 

pg3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระธรรมเทศนาซีดี Mp3

 

katinbless
katinbless

 

 

katinbless katinbless katinbless

เทศน์แผ่นที่25

เทศน์แผ่นที่26

พุทธมามกมูลนิธิ 1-26

พุทธมามกมูลนิธิ 27-53

2 IN 1
พญานาค - สวดมนต์ ในแผ่นเดียว

 

katinbless

 

 

 

หากพบลิงค์ใดใช้การไม่ได้กรุณาแจ้ง [email protected]

หมวดทั่วไปและเทศน์ปัจจุบัน
วันที่
รูปแบบ

- [[ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 23 มิย. 56(เช้าวันพระ)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 22มิย.56 )

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 15มิย.56 )

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 2 มิย.56 )

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 1 มิย. 56(เช้าวันพระ)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 26 พค. 56

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 25 พค. 56

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 24 พค. 56(เช้าวิสาขบูชา)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 19 พค. 56

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 18 พค. 56

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 17 พค. 56(เช้าวันพระ)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 27 เมย. 56(เช้า)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 25 เมย. 56(เช้า)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 21 เมย. 56(เช้า)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 20 เมย. 56(เช้า)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 16 เมย. 56(เช้า)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 3 เมย. 56(เช้าวันพระ)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 31 มีค. 56(เช้า)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 30 มีค. 56(เช้า)

- [[ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 24 มีค. 56(เช้า)]

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 31 มีค. 56(เช้า)]

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 30 มีค. 56(เช้า)]

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 11 มีค. 56(เช้า)]

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 10 มีค. 56(เช้า)]

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 9 มีค. 56(เช้า)]

- [อิทธิบาท ๔ (ธ.ชาติ ส.เชียงใหม่) 8 มีค. 56

- [[ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 5 มีค. 56(เช้าวันพระ)]

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 3 มีค. 56(เช้า)]

- สนทนาตอบปัญหาธรรมกับคณะ กฟผ. 1 มีค. 56

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 25 กพ. 56(เช้าวันมาฆบูชา)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 10 กพ. 56(เช้าวันพระ)

- [[ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 26 มค. 56(เช้าวันพระ)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 5 มค. 56(เช้าวันพระ)

- [[ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 10 ธค. 55(เช้า)

- [[ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 9 ธค. 55(เช้า)

- [[ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 8 ธค. 55(เช้า)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 6 ธค. 55(วันพระ เช้า)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 5 มค. 56(เช้า)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 2 มค. 56(เช้า)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 1 มค. 56(เช้า)

- [ปกิณกธรรม]อบรมฆราวาส 1 ธค. 55(เช้า)

- เมตตาธรรมค้ำจุนโลก ทานศีลภาวนา หลวงพ่อฯ สอนให้คิด - พุด - ทำด้วยเมตตา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -จบเทศนา สิ้นปี 2555 -- - - - - - - - - - - - - -- -

- - - - -
- - - - -

- คนที่มีความดีพอสร้างความดีพอแม้จะอยู่คนเดียวใจก็สดชื่นเบิกบานมีความสุขไม่มี่เหงา

- สุขของคฤหัสถ์ทั้งสี่อย่าง - การแบ่งทรัพย์ที่หามาได้เป็น4ส่วน -นางวิสาขากับจาคานุสสติกัมมัฏฐาน

- การทำบุญนั่นหละคือการละกิเลสความตระหนี่ไม่ต้องกลัวหมดเมื่อแผ่เมตตาไปให้แก่ผู้อื่น

- กิเลสมันก็ไปอยู่กับผู้ที่ยังไม่ละ ผู้ที่ยังละไม่ได้ก็ใช้กิเลสสร้างความดีจนกว่าจะถึงนิพพาน

- บุคคลผู้ฉลาดย่อมเกิดความเหนื่อยหน่ายในสังขารกองทุกข์อันนี้ และอยู่อย่างไม่ประมาทในการเร่งสร้าง ความดี - ทุกๆวันหมั่นแผ่เมตตาไปทั่วโลกโดยไม่มีประมาณ

- ควรตั้งเข็มทิศของความปรารถนาไว้ที่นิพพาน เมื่อปรารถนาแล้วก็ต้องเพียรพยามทำให้ได้

- "อานิสงส์ของการถวายพระพุทธรูป - หนังสือพระไตรปิก + ตู้ "

- เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีชีวิตอยู่ได้แล้ว ไม่เสียเปล่าชีวิตนี้ ที่ได้สร้างคุณงามความดี

- บุญกุศลที่เราสร้างเอาไว้ โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย ไม่สามารถริบเอาบุญออกไปจากใจเราได้

-"วันไหว้พระจันทร์"ในมุมของพระพุทธศาสนา - อบรมคณะศรัทธาญาติโยมวีนพระ

-"ชิตังเม" เราชนะแล้วกิเลสในใจของเรา-ความตระหนี่ถีเหนียวในทรัพย์สินเงินทอง จึงมาทำบุญได้

- เทศน์ในงานแสดงมุทิตาจิตวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ24ก.ย.55

- ให้เราเข้าใจว่าการมาทำบุญการมารักษาศีล-เจริญภาวนา เพิ่มบุญบารมี ก็เพื่อละกิเลส เหตุเกิดแห่งทุกข์ เราละกิเลสได้ใจก็สุข

- การที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นสุดแสนยาก เกิดมาแล้วก็ควรสร้างความดีชีวิตนี้ก็มีกำไร

- ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยความเพียร บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็ด้วยความเพียร

-สร้างบุญกุศลเอาไว้เหมือนมีเงินในกระเป๋าทำให้อุ่นใจอยู่ตลอด รักษาศีลได้ทำให้เป็นผู้มีเมตตา หน้าตา แจ่มใส- เจริญภาวนาได้ ทำให้เป็นผู้มีปัญญามากยิ่งๆขึ้น

- คนฉลาดย่อมลดละสิ่งไม่ดีไม่งามที่ทำให้เกิดทุกข์ทั้งตนเองและผู้อื่นได้

- ดูก่อนท่านทั้งหลายเจตนาดีนั้นหล่ะเป็นตัวบุญ อบรมญาตโยมวันอาทิตย์2 ก.ย.55

- สะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆก็สามารถจะพ้นจากกองทุกข์ไปได้

- ระลึกถึงคุณงามความดีให้ได้บ่อยๆเพื่อให้เป็นอาหารของใจ

- การสร้างสมบุญบารมีด้วยชัยชนะความตระหนี่ถี่เหนียวทำโลภะให้เบาบางลงไปได้

- ควรรู้จักประมาณในการทำบุญจึงจะเกิดสุขที่แผ่ไปให้ผู้อื่นได้19ส.ค.55

- บุคคลผู้ฉลาดย่อมเกิดความเหนื่อยหน่ายในสังขาร18ส.ค.55

- ปกิณกธรรมอบรมฆราวาส วันแม่แห่งชาติ12ส.ค.55

- ปกิณกธรรมอบรมฆราวาส วันเสาร์ 11ส.ค.55

- ระลึกถึงบุญกุศลให้ได้อยู่ตลอดเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้น เกิดมาแล้วก็มีสุขกับทุกข์คู่กัน

- คนเราก่อนเสียชีวิตจิตคิดถึงที่ไหนไปเกิดที่นั่น - คนเป็นโรตประสาททำกรรมอะไรมา?

- พระอจ.เปลี่ยนอบรมพระวันเข้าพรรษา 4 ส.ค.2555

- ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า เมื่อฝึกจิตใจให้ดีแล้ว ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจดี

-คนทำบุญคือบุคคลที่มีศรัทธามีคุณค่ามีประโยชน์ค้ำชูศาสนาเกิดมาแล้วเป็นชีวิตที่ไม่เสียเปล่า อาสาฬหบูชา

- การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นสุดแสนยาก คนดีมีสติปัญญาต่อบุญบารมีด้วยความเพียร

- การที่คนมีวาสนามีบุญบารมีต่างกันเพราะมีธรรมะ มีสิริ(ศรี)เปรียบเปรยกับหงอนไก่

- 45นาที ที่แอร์พอร์ต อาจารย์มหาวิทยาลัยมช.ถามปัญหาน้ำท่วม-การเตรียมตัว !!++?

- คนเรานี้เกิดมาได้ด้วยอำนาจของกรรมไม่ได้เกิดมาจากความปรารถนาของตนเอง

- พรวันเด็ก"บุญอยู่ที่ใจ ไม่มีใครมายึดเอาบุญกุศลของเราไปจากจิตใจเราไปได้"

- พรปีใหม่ ตัวจริง !! พระให้พรภาษาอินเดีย ลพ.แปลภาษาไทยให้

- เทศน์และให้พรให้แก่ชาวคณะนราธิวาส ตอนเช้า

- เทศน์และให้พร ตอนเช้า วันเสาร์ นานๆจะได้ยินเสียงพรจากหลวงพ่อ ฯชัดๆ

- หลวงพ่อเปลี่ยนฯ ให้พรวันปีใหม่ ๒๕๕๕

- หลวงพ่อเปลี่ยนฯ ให้พรวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๔

- หลวงพ่อเปลี่ยนฯ ให้พรวันพ่อแห่งชาติ

-เมื่อครั้งพลเอกชวลิต มากราบคารวะหลวงพ่อเปลี่ยนฯ--ลพ.สอนธรรมะ-เล่าพญานาค

- คนเราเกิดมาเพราะกรรม - ชดใช้กรรมและสร้างกรรมดี ผู้ที่ยังมองไม่เห็นกรรม ให้แผ่ เมตตาไปเลย - พญานาค บ่ ชอบสีแดง พญานาคเหมือนคนติดบ้านบ่ไปไหน ?!!

-15นาทีคำถามก็มีค่านั่งสมาธิหน้าพระพุทธรูป ลอยอังคารทำให้วิญญาณหนาวรึเปล่า?

- "ถามปัญหาธรรม "สัญญาความจำได้หากใช้นึกบ่อยๆ ปฏิบัติได้ไหม? ผิดไหมครับ

- "นักข่าวถามปัญหาธรรมขั้นสูงสุด -- พระอรหันต์ต้องภาวนาตลอดบ่? คนเหนือสมมุติ

- "การได้เกิดเป้นมนุษย์โชคดี ได้พบพระพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์สืบทอดคำสอนฯ

- "โยมถามว่าข้าวค้มมัด ทำให้คนรักกันได้บ่? คนอายุ60กว่ายังหาเปลี่ยนชื่ออยู่อีกหล่ะ

- "คนฉลาดจะสร้างคุณงามความดีให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เทศน์วันพระ-ให้พร

- ลพ.เปลี่ยนฯอบรมคณะอาจารย์-นศ.มช."อิทธฺิบาท4"ที่เข้ามาเยี่ยมชมวัดเมื่่อ 21ส.ค.54

- หลวงพ่อเทศน์"สัปปุริสธรรม7" ธรรมของนักปราชญ์ที่สามารถเข้าใจสมมุติที่เหนือกว่า - ลพ.ฯอยากให้ผู้แทนพากันศึกษาหนังสือเล่มนี้ - ผู้หญิงก็เป็นพระอรหันต์ได้มากมายจ้ะ - ผู้ที่มาบวชที่หลังอาจบรรลุธรรมก่อนผู้บวชอยู่ก่อนอยู่20-30ปี ก็ได้ -สวดมนต์ บท ไ หน? น่าจะดีที่สุด

- ลพ.เปลี่ยนฯให้พรในวันแม่แห่งชาติ

- ลพ.เปลี่ยนฯให้พรให้ทุกๆท่านมีอายุยืนเป็น100ปี พระสงฆ์เจริญมงคลจักรวาลน้อย

- ลพ.เปลี่ยนฯตอบปัญหาธรรมะ ของเวปไซด์ แก่ศรัทธาชาวต่างชาติ เรื่องการแผ่เมตตา- หลวงพ่อฯเมตตาสอนเรื่องกิเลสและการละกิเลส...ต่อ

- ลพ.เปลี่ยน ฯสอนพวกเราให้หัดปล่อยวาง - พระฺBถามปัญหา ? เรื่อง "สติสัมปชัญญ" จิตว่างของจริงมีอยู่ 3 อย่าง การเรียนสมาธิให้เข้าหาครูบาอาจารย์ที่มีหลักจิตเสียก่อน

- ลพ.เปลี่ยน ฯ ให้โอวาทพระภิกษุสั้นๆที่กุฏิ

- ชมรมพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์ ถวายเทียนพรรษา ปัจจัย4- พุทธรูป ลพ.ให้พร

- ลพ.เทศน์ให้โอวาทตณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปงมาถวายเทียนพรรษา

-"ลพ.เทศน์วันเข้าพรรษา ...หลวงพ่อฯ นำคณะสงฆ์ให้พร"

- คนเรานั้นจะทำบุญเพื่อลบล้างบาปได้ ก่อ? - เวลาลพ.แผ่เมตตาให้ขายที่ดินได้อย่าพูด ให้เสียสัจจะ - เวลาพระจะบวชห้ามพูดว่าจะบวชตลอดชีวิต -พระพุทธเจ้าทรง บำเพ็ญขันติบารมีเป็นฤาษี -

 

- อวิชฺชา ปจฺจยา สํ ขารา ทางไปนิพพาน "จำเป็นต้องนั่งสมาธิหรือไม่หากไม่อยากมาเกิดอีก? "

- ทางลัดมุ่งนิพพานของหลวงพ่อคือ? ลพฯ เล่าการบำเพ็ญ."ธุดงค์"..สมัยลป.เทสน์ - ลป.สุภาพ- ลป.ตื้อ ธุดงค์ไปพระบาทสี่รอยมีกรรมต้องภาวนาให้ซี่โครงหายปวด..น่าฟัง !!!?

- สาเหตุเดิมที่หลวงพ่อฯป่วย - ทำไมถ่ายรูปกล้องพัง - ที่มาของเล่มเหลือง"การถวายของพระฯ "-เราแก้ความโกรธ ให้ลดลงได้ไง? - ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วต้องทำยังไง ?

- หลวงพ่อเปลี่ยน ฯ " อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ " เนื่องในวันปีใหม่ ๑ ม.ค.๒๕๕๔ -

- - - - - - - -- - - -- --- - - -- -- -- -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - -- - - -- - - -- - - -- - -- -- - -- -- - -- -- - - - -

- - -- - -

- - - - - - - -- - - -- --- - - -- -- - - - - - - - -จบเทศน์ ๒๕๕๓- -- - -- - - -- - - -- - - -- - -- -- - -- -- - -- -- - - - -

- - -- - -

- หลวงพ่อเปลี่ยน ฯ " อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ " ๒.๓๐ นาที

- พิจารณากรรมฐานให้เหมาะกับจริตของตัวเอง - อธิบายเรื่องฝันของคนเรา - อาจารย์ ควรทำตัวยังไงเมือโยมเสื่อมศรัทธา - พระปฏิบัติดีเหมือนเราปลูกพืชในนาบุญโลก

- ตำนาน"เพชร พญานาค"...สวดมนต์ควรครบสูตร ธัมมจักรฯ อนัตตฯ อาทิตตฯ - สนทนา ธรรม สบายๆ หลังงานมุทิตาจิตชองหลวงพ่อ ฯ

- หลวงพ่อฯ สอนชาวต่างชาติรักษาศีล5 ตายแล้วได้ไปสวรรค์ ศีล8 ไปพรหมโลก - ตอบ ปัญหา ๕ ข้อ เรื่องการปฎิบัติ - คนเราถ้าไม่เห็นแก่ตัวศึกษาธรรมะ เรียนธรรมะจะไม่ไป นั่งชุมนุมกัน เพราะเกิดมาใช้กรรมแล้วควรสร้างแต่กรรมดีเด้อ ! ! ?

- กว่าจะมาเป็นวัดอรัญญวิเวก . .!?- ศรัทธาอยู่อเมริกานั่งเครื่องบิน 9 ชม.มาส่งอาหารได้ คนอยู่แม่แตงบ่มาใกล้เลย - สอนนั่งสมาธิเวลาปวดให้เอาจิตไว้ที่อื่น ตอบปัญหาดีจัง

- สภาพร่างกายของหลวงพ่อ ฯ หมอห้ามใช้เสียง - ลพ.ไม่ฉันเนื้อมาตั้งแต่เล็ก - ไม่ฉันเจ เวลาปฎิบัติฉันข้าวเหนียว9คำได้ 3 เดือน พระเวลาปฎิบัติผิดหลงต้องให้อาจารย์แก้ไข

- อบรมพระนวกครั้งที่๒_อิทธิบาท๔ - การคบมิตร เข้าสังคม เพื่อให้เกิดความสามัคคี

- เช้าวันอาทิตย์ การระลึกถึงบุญกุศลทำให้ความทุกข์ในจิตใจนั้นดับลงได้โดยพลัน

- การศึกษาธรรมะเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาและความพากเพียร - อบรม พระนวกะ ปี ๒๕๕๓

- ลพ.เปลี่ยน ฯ เคยไปชมโรงงานผลิตน้ำผึ้งที่นิวซีแลนด์ - ขั้นตอนในการพัฒนาปัญญาของพระโสดาบันบคคลที่พึงจะต้องกระทำให้แจ้งนั้น มีอะไรบ้าง ?

-" หลวงพ่อไปเมืองนอกเพื่อไปเผยแพร่ธรรม บ่ ได้ไปแอ่ว...กา -ตอบคำถาม "พญานาค" ครั้งที่ 5 - อธิบายภาพแสง - พลังต่างๆ ว่าเป็นฝุ่นหรือ อันหยั๋ง ?

- หลวงพ่อให้โอวาทในเช้าวันอาทิตย์ ๑๐ นาที การให้ทานได้ระดับรับตามวุฒิของบุญ

-" ธรรมะสั้นๆโอวาทในเช้าวันเสาร์จากหลวงพ่อพร้อมให้พร ๑๐ นาที "

- นักปราชญ์คนฉลาดมองดูตนเองเพื่อสอนตน - ที่วัดเคยถูกยิงป้าย11 รู - มองดูระดับของ ความโกรธ ด้วยขันติความอดทน อานิสงส์ของสังฆทานมากกว่าปุคคลิกทาน

- ชาวอังกฤษมิสเตอร์แมทธิวสัมภาษณ์พระอจ.เปลี่ยนฯ"จุดมุ่งหมายของพระป่า"เพื่อนำวีดีโอเผยแพร่ไปทั่วโลก"(อีก3เดือนชม U-tube)

- ประเพณีโบราณทำบุญไม้ค้ำ..บวชจูงศพ ..สาเหตุที่พระอานนท์ยังไม่ถึงนิพพาน

- ลองฟังโยมต้อยเล่านิพพาน ...หลวงพ่อว่าไง?.ที่วัดอรัญฯ ตอนท่าน บำเพ็ญพระพุทธเจ้า มาโปรดถึง2ครั้ง

- หลวงพ่อเล่า "พญานาค"จากสกลนครบ่นว่าลพ.ไม่ค่อยอยู่วัด...!? สอนเรื่อง "กรรม" ถ้าหมด กรรมแล้วทานยาถูกๆ ก็หายเลย - ญาติโยมชอบเรียกพระว่า "อาตมา"แล้วพระ จะ เรียกแทนตัวเองว่า อั่น.หยั๋ง.. !?

- สอนให้ดูเวทนา- ลพ.แผ่เมตตาขายที่ดินได้120ล้านได้ตู้หนังสือ-ฝันเห็น พระพุทธเจ้า

-" ธรรมะสั้นๆโอวาทจากหลวงพ่อพร้อมให้พร ๑๐ นาที "

-" ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัย จำแนกสัตว์โลกให้มาเกิดตามฐานะของตน "

- บุตคลที่หาได้ยากในโลก ความรัก ความเมคคา กรุณาปราณีใครหนอรักเราเท่าชีวี

-ถามกันมาก"การลาพุทธภูมิคืออะไร?" พรรษาที่6 ของลพ.ที่สลวง -อุปนิสฺสยปัจจโย

-"ให้รู้รักสามัคคีกันไว้"- เทศน์สอนเด็กนร.และคุณครู-อาจารย์ร.ร บ้านปง150คน

-"หลวงพ่อสอนให้เรารู้จักประหยัด สมัยก่อนสวดมนต์ได้บ้านละ1บาทลำบากมาก - อานิ สงส์การสวดมนต์ - ลพ.มีเทวดามาหา - คนทำบุญแต่ไม่รักษาศีลจะเป็นคนโมโหร้าย"

-"ความสามัคคีนำพาซึ่งความสงบสุข"- เทศน์ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ทาน และ อานิสงส์แห่งการให้ทานมีอะไรบ้าง - เทศน์ให้ชมรมพุทธ ธรรม สงฆ์

- จบปริญญาเอก จิตไม่สงบขาดสมาธิเรียกว่า อนุบาลทางสมาธิ ' ธรรมะง่ายๆ สั้นๆ เรื่อง "ความสงบทางจิต(สมถ)และฝึกสติปัญญาให้รู้ทันถึงความไม่เที่ยงของชีวิต(วิปัสสนา)"

- "ขอแค่ได้ยินเสียงหสวงพ่อก็ดีใจแล้ว - ลพ.ฯ สอนทำยังไงให้จิตมันนิ่ง "

- การปฎิบัติให้รู้อายตนะ12 ตาหูจมูกลิ้นกายใจ- มันร้อน_วัดพระศรีมหาธาตุฯบางเขน12ธ.ค.52

- ระวังอาหารเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บถ้าคนเราไม่เป็นอะไรอย่าไปกินยา หลวงพ่อเปลี่ยน ฯสอน "การดูแลตนเอง และ ตอบคำถามการปฎิบัติสติปัฎฐาน4"

- รักวัวให้ผูก รักลูกให้(ตี)สอน ด้วยธรรมะ_ตัวอย่างอภิชาตะบุตร28ต.ค.52

- เรียนสภาวะธรรมจากรูปร่างกายว่ามีความเสื่อมเป็นธรรมชาติ-ธรรมดา (ออกพรรษา 4 ต.ค.52)

- การหลงเชื่องมงายขาดหลักเหตุ-ผล นั้นขาดคุณสมบัติของโสดาบันบุคคลฯ พระพุทธองค์ไม่ให้เชื่อ มงคลตื่นข่าว-และกราบไหว้บุคคลที่แสดงตนเป็นผู้มีหูทิพย์ตาทิพย์โดยประสงค์ทรัพย์ผู้อื่น์ หลวงพ่อ เปลี่ยนฯ เคยใช้ตาในส่องดู-อนาคต หลวงปู่แหวน สั่งห้ามพูด

- อุบายฝึกใจให้สงบเป็นสมาธิอย่างละเอียด เทศน์วันพระ (19 ก.ย. 52)

- ตอบคำถาม เรื่องการภาวนา (ทำสมาธิ) " นิวรณ์ธรรมทั้ง๕ และวิธิแก้ "

- อบรมครั้งที่๓ พระนวกะ เรื่องกุศลมูล-อกุศลมูลและการปฎิบัติต่อมารดาบิดาด้วยกตัญญูกตเวทิตา - การมีศีลเสมอกัน ให้สามัคคีมีความพร้อมเพรียงในการงานและข้อวัตรปฎิบัติ 10 ก.ย.52

- หลวงพ่อฯ ตอบคำถาม - ให้ปัญญาขั้น สูงสุดในการแยกจิตออกจากกายนั้นทำได้อย่างไร

- ตั้งตนไว้ชอบด้วยการสร้างคุณงามความดีและการทำความสะอาดกายวาจาใจนั้นเป็นมงคลอันสูงสุด ลพ.เทศน์วันพระ 4 ก.ย.52

- ตอบคำถามให้แก่ผู้เริ่มต้นปฏิบัติ -การภาวนา จริต และการใช้สติ-สัมปชัญญะ

- พระอจ.เปลี่ยนฯอบรมพระนวกรุ่น๒๕๕๒ ครั้งที่๒ "เรื่องการวางตัวเป็น คนที่ดีได้อย่างไรในสังคมโดยเน้นหลักว่าให้หลีกหนี"อบายมุข ๖"

- พระอจ.เปลี่ยนฯ ให้โอวาทแก่ผู้ที่กำลังไปศึกษาต่อในต่างประเทศ(ตอนที่ ๒)

- พระอจ.เปลี่ยนฯ ให้โอวาทแก่ผู้ที่กำลังไปศึกษาต่อในต่างประเทศ(ตอนที่ ๑)

- การได้บวชเรียนเหมือนเพชรที่กำลังถูกเจียระไน อย่างไรเมื่อลูกได้บวชแล้วจึง จะเรียกว่า"บวชจูง"มารดา-บิดา ..หลักของการฝึกและใช้ "สติ-สัมปชัญญะ" หลวงพ่อ ฯ อบรมพระนวกปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่๑

- พระอจ.เปลี่ยนฯ ให้โอวาทแก่ญาตโยมในการปฎิบัติ วันแม่แห่งชาติ 12ส.ค.52

-"ธรรมะสั้นๆ ซาบซึ้งใจหลวงพ่อฯ- พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ถวายพระพร เนื่องในวันแม่ " 12ส.ค.52

-พญานาค ภาค 4 - พระภิกษุรับเงินจากโยมโดยจับเงินโดยตรง เปตญาตวิญญาณ ได้รับแล้วร้อนเป็นไฟ บ่ ? พระพุทธเจ้า ตรัสสอนไว้ว่าอย่างไร ? การขอขมาลาโทษ ทำเพื่อ อะไร ?

- สนทนาการปฎิบัติให้รู้ถึงไตรลักษณ์_กำไรข้อมือกันผี.-ศรัทธา ญาติโยมให้ระวัง พวกเล่นคาถาอาคม -.เอ้า ! ฟังอาการป่วยของหลวงพ่อ - หมอที่ลพ.ชอบ

- หัวใจของวันวิสาขแห่งโลก ประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน 8พ.ค.52

- ความสำคัญในการรักษาศีลชองผู้ปฎิบัติ (วันมาฆบูชา 9 ก.พ. 52).

- ขันธ์๕ - รูปเวทนาสัญญา สังขาร-วิญญาณ อยู่ในไตรลักษณ์ 3 ม.ค. 52.

- หลวงพ่อให้โอวาทข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุผู้จำพรรษา วันเข้าพรรษา 8 ก.ค.52

- ธัมมจักกัปวัตนสูตร เรียนให้รู้ถึงการเกิดขึ้น และจบสิ้น ด้วยการดับลงในที่สุด.

- สุขอื่นใดเหนือกว่าความสุขสงบไม่มี (อบรมการไฟฟ้านครหลวง กทม.5 กค52).

- สนทนาธรรม-ตอบปัญหาการปฎิบัติ กับ พนักงานการบินไทยแอร์-สจ๊วต

- การพิจารณารูปร่างกายให้แจ่มแจ้ง"กายานุปัสสนาสติปัฎฐานัง"

- มัวแต่มองหาพระอรหันต์กัน จนลืม พระอรหันต์ในบ้าน เด้อ !

- รูปร่างกายไม่แที่ยง มันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่่ตนไม่ใช่ตัวของเรา

- ทางดับทุกข์ของนักปฎิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา นำพาสู่ความสงบและความสุข

-วิชา ตาดี ของหลวงปู่แหวน คาถาดี ของหลวงปู่มั่นทำไงจึงจะได้

- แข่งบุญแข่งวาสนากันไม่ได้-ศรัทธาญาติโยมชอบด่าพระ ระวัง ! ฟังให้ดี หลวงพ่อ สอน ทำดีกับคนที่ไม่ดีกับเราได้นั้นยอดเยี่ยม ของทุกอย่างในโลกนั้นไม่มีสมหวัง.

- หลวงพ่อนำสวดมนต์ - นั่งสมาธิ - เทศน์ ณ สถานที่ปรินิพพาน กุสินารา 23 กพ.

- สวดมนต์วัตรเช้าที่หน้ากุฏิพระพุทธเจ้า วัดเชตวัน อนัตต-อาทิตตประเทศอินเดีย

- หลวงพ่อเปลี่ยน เทศน์ภาษาอังกฤษ"จิตตภาวนา"JITTA BHAVANA complete

- สวดมนต์ทำวัตรเช้าและเทศน์บรรยายธรรมในวัดเชตวันอินเดีย

- พระอจ.เปลี่ยน ฯ ตอบปัญหา ศรัทธาญาติโยม (วัดพระศรีฯ)

- การภาวนาจะให้มีอินทรีย์ทั้ง๕แก่กล้าต้องอาศัยด้วย" พละ ๕ " (วัดพระศรีฯ)

- ธรรมะแก้ไขปัญหา เพื่อรักษากิเลสตัณหา - พัฒนาบ้านเมือง _ลพ.เปลี่ยนฯ

- จิตพระโสดาบันบุคคล พัฒนาอย่างไรจนถึงพระอรหันต์....ขยายความเทศน์ของ วันพระที่ 3 ม.ค.52 ในเรื่องอนัตตลักขณสูตร

- เราหลงรูปร่างกายว่าสุขสบายจึงไม่เห็นธรรมว่ามันทุกข์-ไม่เที่ยง-ไม่ใช่ชองเรา

@ บุคคลใด ละ ความโกรธได้ ฆ่าความโกรธได้จิตอยู่สุขเกษม-สำราญไร้เศร้า

@ พ่อ-แม่ เป็นครู-อาจารย์ องค์แรกของบุตรเป็นพรหมของบุตรคนสมัยใหม่ ฟังนะ!

@ เล่นหุ้นเป็นการพนัน บ่ ?_"มิจฉาวณิชชา" สัมมาอาชีพกับร้านเหล้า อบายมุข6

@ หลวงพ่อฯ ตอบปัญหาเรื่องการทำบุญ แก่ลูกศิษย์ที่มาแสดงมุทิิตาจิต16พ.ย.51

@ เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหารย์ _ในสมัยพุทธกาลพระต้องคารวะโยม?

@ การฝึกปฏิบัติสมาธิอย่างกระทัดรัด ( โดยละเอียด อบรมพระจากอุบลฯ )

@ ควรฝึกสติปัญญาให้เข้าใจว่าขันธ์๕เป็นทุกข์ เป็นภาระหนักเทศน์วันพระ

@ คนมืดมิด จิตตกจนคิดฆ่าตนเองตาย คนภาวนา จนใจดี อยู่สบาย คลาย ความทุกข์ออกจากตนเองได้ เทศน์วันพระ

@ ความพร้อมเพรียง-สามัคคีในหมู่ของมวลมนุษย์ย่อมนำความสุขมาให้ทั่วถึงกัน

@ วิราคะธรรม นำความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีในขันธ์๕ทั้งหลาย
@ ความสงบคือความสุข ความไม่สงบ ความวุ่นวายคือความ ทุกข์ เทศน์วันพระ
@ หลวงพ่อเปลี่ยน สวดธัมมจักรกัปวัตนะสูตร ในพรรษา 2 ต.ค..51
@ หลวงพ่อเปลี่ยน สวดอนัตตลักขณสูตร ในพรรษา 2 ต.ค..51
@ หลวงพ่อเปลี่ยน สวดอาทิตตปริยายสูตร ในพรรษา 2 ต.ค..51

@ หลวงพ่อเปลี่ยนสวดมนต์ทำวัตรเช้า(ตันฉบับ) สำหรับผู้หัดสวด - ให้ เปิดหนังสือหน้า 4 , 14, 19 , 27 ตามลำดับ หนังสือสวดมนต์วัดอรัญฯ

@ หลวงพ่อเปลี่ยนนำสวดมนต์ทำวัตรเย็น (ตันฉบับ) สำหรับผู้หัดสวด - เปิดหนังสือ หน้า 32, .37 ,38, 42, 44, 49, 15,19 ,28 ตามลำดับหนังสือสวดมนต์วัดอรัญฯ
@ ตัณหา หามาแล้วก็มาตัน! ออก บ่ได้ คือวาง บ่ได้ ให้นักปฏิบัติปรับ ลงสู่ความพอดี จึงจะมีสุข / ตอบปัญหาพนักงานการบินไทย แอร์-สจ๊วต-นักบินที่่กุฏิฯ
@ คนเชื่อดวงเป็นพราหมณ์ต้องเสร็จหมอดูเมื่อเขาทักไม่ดี - นักปฏิบัติมาฟังหลวงพ่อ เปลี่ยนฯ สอนกสิณเร๊ววๆ..!!! - มาฟังนะ สามีภรรยาถ้าปฏิบัติแล้วทั้งคู่ ใครไปนิพพาน ก่อนกันในสมัยพุทธกาล! อิอิ ?

@ เฮ้อ ! ทำไมต้องเป็นพญานาคหล่ะ? พญาครุฑ เก่งกว่านาคซะอีก! !?ใครไม่เชื่อพญานาคก็ไม่เป็นไรลพ.ฯ สอนให้เชื่อกรรม มากกว่า ทำกรรมอะไรมาจึงเป็นนาค?องค์ของศีล8" ศีลอุโบสถ" นั้น อยู่ที่ ไหน? - เด็กๆ เอ๊ย ให้ระวัง ยามาฆ่า เด้อ ?!

@ ขั้นตอนการปฎิบัติอย่างเอาจริงเอาจัง_อบรมพระนวกะที่กุฏิ (# 2) 27 ก.ย. 51
@ เมื่อบูชาบุคคลควรบูชาแล้ว-การไม่คบคนพาล-คบบัณฑิต ควรหมั่นฝึกจิตใจ ของตน ให้เป็นนายของกิเลส เทศน์ในวันออกพรรษา 14 ต.ค.51
@ จงน้อมศีลธรรม-สมาธิธรรม ธรรมอันเลิศระงับดับกิเลส ต้นเหตุรากเหง้า โลภ-โกรธ-หลง และ"มานะทิฏฐิ" ให้หมดจดออกจากจิตใจ (เทศน์วันพระ)
@ วิธีแก้ความง่วงสำหรับผู้เดินจงกรมแล้วชอบหลับ!?_อุปนิสยปจฺจโยพระอรหันต- สาวกไม่สามารถละอุปนิสัยและวาสนาได้ - พระทำ"เนสัชชิ"หลับแล้วไม่รู้ตัว,มีบ่?
@ เรามีความเพียรภาวนาเพื่อพัฒนาจิตใจให้ฉลาด (เทศน์วันพระ) 29 ก.ย.51
@ เรียนให้รู้และเข้าใจในสมมุติ ด้วยปัญญาบารมี ทั้ง ๓ ระดับ(วันพระ)22 ก.ย.51

@ พุทธโธ-ยุบหนอพองหนออะไรดีกว่ากันน้อ?ข้อคิดนักปฏิบัติพึงทำเป็นขั้นเป็นตอน อะไรก็ได้ที่สงบก่อน มี40วิธี - ชีวิตลพฯ.วัยเด็ก - สมัยลพ.ธุดงค์ปี06 - เด็กป4.ปัจจุบัน .ต่างกับในอดีต- คนเรียนทางโลกสูงไม่เรียนธรรมะ มักจะใช้ความรู้ผิด?

@ ความเพียร 4 อย่าง_อบรมนศ.ราชภัฏ คณะนิเทศน์ศาสตร์
@ กิเลสคือโรคของใจ ยาแก้ไข้กิเลสคือธรรมะ คือศีล-สมาธิ และปัญญา(วันพระ)
@ "อั๊ว ..บ่.. เจี๊ยะ.."ธรรมะที่หลวงพ่อใช้ในต่างประเทศ_สัปปุริสธรรม ๗ "- พญานาคสกลนครมาที่วัด(11ก.ย51) - องคุลิมาล ทำไมฆ่าคนแล้วไปนิพพานได้?
@ การเจริญภาวนาก็เพื่อนำปัญญามาแก้ปัญหา-ปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากจิตใจ ของตนเองได้ เทศน์วันพระที่ 30 ส.ค.51
@ ตอบคำถามเรื่องการปฏิบัติ "จริตของคนเรา"ที่บ้านศรัทธาญาติโยม23 ส.ค.51
@ "คนมีความรักตนควรฝึกฝนอบรมตนเองให้อยู่ในคุณงามความดีเสมอ" เทศน์อบรมเจ้าหน้าที่และผู้ติดยาเสพติดของจ.เชียงใหม่(ตอบปัญหาตอนท้าย)
@ กายานุปัสสนาสติปัฏฐานัง-อสุภะกัมมัฏฐานธรรมอันเป็นเครื่่องทำลายคลายความ กำหนัดยินดี- อบรมพระนวกะ รุุ่นปีพ.ศ.๒๕๕๑ ***
@ กิเลสมันเป็นครูสอนเรา - ถ้าเราโกรธเราทุกข์แน่ให้จำไว้ - อยู่เมืองนอกต้องอดทน หลวงพ่อฯ ให้พระควรสอนฝรั่งเรื่องกรรม
@ วิปัสสนากัมมัฏฐานทางเอก-คนด่าเราเราเฉยได้นั่นหละคนมีปัญญา-สอนให้พึ่งตน เอง คนอื่นพึ่งไม่ได้ตลอดไปหรอก !
@ บุคคลที่รู้แจ้งเห็นจริงเท่านั้นจึงจะรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นภาระหนักจริงๆ
@ ธัมฺมจักฺกัปฺปวัตฺตนะสูตร เทศน์สดที่วัดพระศรีวรมหาวิหาร 10 ส.ค. 51
@ หลักการปฏิบัติเบื้องต้นให้เชื่อมั่นในเรื่อง_กรรม ทำใจให้สบายๆจะแก่ช้าลงได้
@ ใจที่สงบแล้วจึงจะแสวงหาความสุขได้ถูกทาง 1 ส.ค. 51
@ กรรมของใครของมันให้รีบสร้างคุณงามความดี - ยายทำน้ำมนต์ให้หลานหายดื้อ หลวงพ่อขอเป่าหัวยาย 27 ก.ค. 51
@ โอวาทของหลวงพ่อ ฯ ต่อพระภิกษุ38 รูปวันเข้าพรรษา เทศน์วันเข้าพรรษา
@ ธัมฺมจักฺกัปฺปวัตฺตนะสูตร อาสาฬหบูชา 17 ก.ค. 51
@ ธัมฺมจักฺกัปฺปวัตฺตนะสูตร อาสาฬหบูชา 17 ก.ค. 51 (ต่อ)
@ กิเลสคือเหตุแห่งความวุ่นวายของจิตใจ จงระงับดับได้ด้วยการเจริญภาวนา
@ ความเพียรในการรักษาคุณงามความดีให้คงอยู่และดียิ่งขึ้น 18 มิ.ย. 51
@ ฝึกใจให้เข้าใจกับรูปร่างกายตามความเป็นจริง เทศน์วันพระ
@ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี - อบรมนศ.มชคณะศึกษาศาสตร์ (ปฐมนิเทศน์)
@ คนถือพุธมีแต่วันดีไม่มีวันเสีย_ชื่อดีปฎิบัติตัวไม่ดีจะโชคดีได้หรือนศ มช.เคมี
@ ถามตอบปัญหานศ.มช.คณะวิทย์ฟิสิกซ์ (ตอน๑)
@ ถามตอบปัญหานศ.มช.คณะวิทย์ฟิสิกซ์ (ตอน๒)
@ การฝึกจิตใจเพื่อให้เป็นผู้มีสติ-รู้ตัว-ระลึกได้รวดเร็ว - อบรมนศ.มช.ถามตอบ
@ การบำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้า วิสาขบูชา 19 พ.ค. 51
@ มองกายให้เข้าใจแจ่มแจ้งด้วยปัญญา 12 พ.ค.51
@ ฝึกใจอย่างไรให้มีคุณค่า 28 เม.ย 51
@ บุุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร 20 เม.ย 51
@ เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อภิญญา ปฏิส้มภิทาญาณ เป็นอย่างไร 14 พ.ค. 51
@ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้อย่างไร? เปรตมีสภาวะเป็นอย่างไร?
@ เรียนให้รู้สุขจากภายนอก - สุขจากภายใน เทศน์วันพระ 6 มี.ค. 51
@ เพราะจิตใจป็นใหญ่จึงต้องเรียนรู้สังขารภายในภายนอกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์
@ ปริศนาธรรม 4 คนหาม 3 คนแห่ อีกคนหนึ่งนั่งแคร่2คนพาไป-การเดินจงกรม
@ สติสัมปชัญญ คือ ศักกยภาพ ของการฝึกอบรมจิตใจ
@ หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย (โดยย่อ) เทศน์วันมาฆบูชา
@ ความสำคัญของการอบรมใจให้สงบ เทศน์วันพระ
@ สนุก พร้อมทั้งสาระหลวงพ่อเปลี่ยนเล่า.บ้านผีสิงในชิคาโกวันวาเลนไทน์ @
@ มาแล้ว ! หลวงพ่อฯตอบปัญหาทางเว็ปขอโทษที่ช้า นะ! _เอ้าจิตฟุ้งๆฟังนะ
@ สิ่งที่นักปฎิบัติพึงต้องศึกษา - " อบายมุข ๖ "อบรมสาธารณสุุขจ.ลำพูน
@ อุบายธรรมอันเลิศของหลวงปู่มั่น-นักปฏิบัติพึงเรียนรู้อุบายการแสดงธรรมดุเดือดพ่อแม่ครบาอจ.ฯอาวุโสทุกท่านูd
@ ให้หยุดทำชั่ว_จงเชื่อกรรมเพราะเรามีกรรมของตน_ไสยศาสตร์มีจริงบ่?d
@ ใช้ตัณหาแก้ตัณหา เพื่อคลี่คลายปัญหา เทศน์วันพระ
@ เทศน์อบรมสอนพระธรรมทูตรุ่นที่14 ( ธรรมยุต )วัดพระศรีฯมหาธาตุบางเขนุ
@ ฝึกใจให้สงบจึงจะพบความสุขที่แท้จริง เทศน์วันเริ่มต้นของปี 2551
ถาม-ตอบปัญหาธรรม ประเทศสิงคโปร์ ภาษาไทย-อังกฏษ Q&A ENGLISH
รูปํอนิจฺจํ รูปํทุกฺขํ รปํอนตฺฺตา แสดงธรรมงานครบรอบลป.หลุยส์ฯ สำนักกม27
ธรรมสอนฝรั่ง-การอุทิศบุญกุศลให้่ภพภูมิที่ต่ำกว่ากับสูงกว่า-เทศน์ของลปตื้อd
19 ข้อถาม-ตอบปัญหา-เทศน์หลักการปฏิบัติ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน d
หลักวิธืของภาวนากับการเห็นนิมิต_นรกสวรรค์เป็นอย่างไร 20 พ.ย.50 d
กายวิเวก - จิตวิเวก - อุปธิวิเวก 17 พ.ย.50 d
ภาวนาละการเวียนว่ายตายเกิด 9 พ.ย.50 d
อบายภูมิ ๔ และสนทนา(ต่อ)วันออกพรรษา 26 ต.ค. 50 d
คนเราอดีตชาติมาจากนรกหรือสวรรค์ดูยังไง-ลพ.สอนภาวนาสติ-สัมปชัญญะ
ชีวิตของเราเหมือนโคเดินออกจากคอกมุ่งหน้าสู่ความตาย-อบรมนวกะ2550
ความสงบเข้าไประงับซึ่งสังขารทั้งหลายเป็นความสุข เทศน์วันพระ
ให้กลัวการเกิดอย่ากลัวการตาย  เทศน์วันพระ
ยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อม เทศน์วันพระ

ล.พ.เปลี่ยนคุยกับสรพงษ์-พระเจดีย์วัดอรัญมีพระธาตุสำคัญกี่องค์- หลักการมองตน

ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นภาระหนัก เทศน์วันพระ
เปรตญาติพระเจ้าพิมพิสาร เรือน ๓ น้ำ ๔ ธรรมะของคู่สามีภรรยา พญานาคเขื่อนอุบลรัตน์
ฝึกภาวนาเพื่อแก้ปัญหาในชีวิต เทศน์วันพระ
พลังจิตลี้ลับเครื่องมือแพทย์จับไม่ได้ เครื่องเอกซเรย์ร.พ.จุฬาพัง ความลำบากของคนพม่า พญานาควัดป่าน้ำริน
วิธีแก้ไขกิเลสอย่างจริงจัง (วิมุตฺติสมุจเฉทฺทปหาน)
ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะอยู่เย็นเป็นสุข เทศน์วันพระ
เมื่อเกิดเป็นมนุษย์พึงพัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้น
พิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ตลอดเวลา หนู 4 จำพวก ลพ.เล่าเรื่องลุงของ ลพ.
พิจารณาสติปัฎฐานสี่อย่างละเอียดธรรมสูงสุดของพุทธศาสนา
หมวดสมาธิภาวนา
การฝึกฝนอบรมจิตใจแบบกระทัดรัดอย่างเอาจริงเอาจัง
พึ่งเลือกกรรมฐานให้ถูกจริต
สนทนาการทำสมาธิ-ฌาณและการปฏิบัติ 30 ส.ค. 49
ฝึกฝนอบรมจิตใจให้ดีจะมีความสุข
อุบายวิธีทำให้จิตสงบเป็นสมาธิ  
สมาธิเบื้องต้น-อบรม นศ มช.คณะวิทยาศาสตร์
หมวดเร่งความเพียร
การทำความสะอาดใจด้วย"ตา-สติปัญญา"
สมมุติ - บัญญัติ
การพิจารณาให้เข้าใจในสภาวะธรรมชาติ
ทุกสิ่งทุกอย่างตกลงสู่ไตรลักษณ์ิ
การระลึกถึงมรณานุสติเพื่อเตือนใจไม่ให้ประมาท 30 ก.ค. 37